33 видеоурок польского языка: Prawda o facetach — Правда о парнях

Сюжет:

Противостояние полов было всегда. Мужчины и женщины — какая между ними разница? 🙂

1. Посмотрите/прослушайте отрывок

Посмотрите/прослушайте данное видео столько раз, сколько Вам потребуется, чтобы сознательно воспринимать слова из него (т.е. до тех пор, пока Вы не сможете воспроизвести речь актеров). Для удобства рекомендуем использовать полноэкранный режим просмотра.

Условные нормы:
— Новичкам нужно прослушать отрывок где-то 5-15 раз.
— Продолжающим нужно прослушать отрывок 3-10 раз.

2. Воспроизведите данный отрывок по тексту

Воспроизведите данный отрывок по оригинальному тексту, написанному ниже.

Оригинальный текст + Перевод:

Польский язык Русский язык
— Mężczyźni nie są zbyt skomplikowani. Wiek nie gra żadnej roli. — Мужчины не являются слишком сложными. Возраст не играет никакой роли.
Młodzi i starzy, na krótkich nogach z wystającym brzuchem zaglądają pod sukienki młodych dziewczyn. Молодые и старые, на коротких ногах с выпирающим животом заглядывают под платья молодых девушек.
Mogą sobie pisać, co chcą, nie siejąc zgorszenia. Могут писать, что хотят, не сея возмущения.
A kobieta... W każdym wieku musi być przyzwoita. Nawet w fantazjach. Choćby miała umrzeć z głodu. Nie wolno jej tego, co wolno każdemu samcowi. А женщина... В каждом возрасте должна быть добропорядочная. Даже в фантазиях. Даже если придётся умереть с голоду. Ей нельзя делать то, что позволено каждому самцу.

Мини-словарь:

skomplikowany — сложный
wiek — возраст
wystający — выпирающий, выдающийся
zaglądać — заглядывать
sukienka — платье
siać — сеять
zgorszenie — возмущение, развращение
przyzwoity — приличный, порядочный
umrzeć — умереть
nie wolno — нельзя
wolno — можно

Материалы:

Задание к уроку:

Запишите свой аудиофайл, в котором Вы воспроизводите отрывок из урока как можно ближе к оригиналу (нецензурные слова можно не произносить). Для записи своего аудио-отрывка воспользуйтесь сервисом, предложенным ниже (не забудьте подтвердить разрешение на доступ к микрофону + обновите страницу, иначе может выскочить ошибка).
 1. После остановки аудиозаписи, Вы можете ее прослушать и перезаписать. Когда окончательный вариант Вас устроит, нажмите на ссылку "Click here to save >>".
 2. Далее, нажмите на ссылку аудиозаписи в блоке "Sharing options" (примерный вид: http://vocaroo.com/i/s03sadW0X). Скопируйте выделенную ссылку.
 3. Вставьте ссылку на аудиозапись в комментарии к данному уроку.
Если у Вас, вдруг, появятся вопросы или возникнут какие-либо проблемы, напишите нам. Мы обязательно ответим :)

3. Письменное задание

Поделитесь в комментариях своими мыслями и впечатлениями по данному видео-отрывку. Комментарий должен быть написан на польском языке и содержать минимум 70 слов.
Если затрудняетесь выразить свою мысль, можете воспользоваться словарем (онлайн-словарь) или онлайн-переводчиком (Яндекс.Перевод, Google.Translate).

Zadanie: Jaka jest współczesna kobieta? A współczesny mężczyzna?

Задание: Какая современная женщина? А современный мужчина?

Увидели ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!
Ликвидация ошибок

18 комментариев. Оставить комментарий
 1. Олег

  vocaroo.com/i/s1dupOfJZ6Tb

  Współczesna kobieta chce być bardziej samodzielną i niezależną. Nie można stwierdzić, że taki jest każda kobieta. Większość odnosi do danej kategorii. Współczesny mężczyzna też też dąży do niezależności. Dokłada wszystki wysiłki żeby osiągnąć sukcesu. Istnieją i takie, którzy nie mają silną motywacji do tego.

  • Александра Голик

   Współczesna kobieta chce być bardziej samodzielną i niezależną. Nie można stwierdzić, że taką jest każda kobieta. Większość należy do danej kategorii. Współczesny mężczyzna też dąży do niezależności. Bardzo się stara żeby osiągnąć sukces. Istnieją i takie, którzy nie mają silnej motywacji do tego.

   По произношению замечаний нет.

 2. Анастасия

  Nie mogę sądzić o wszystkich kobietach i mężczyznach współczesności. Moim zdaniem, wszystkie ludzie są różne. Istnieją rożne tendencji. Naprzykład, niektóre kobiety są niezależne, ambitne, chcą osiągnąć sukcesu w zyciu, zrobić karierę, zanim wyjść za mąż i mieć dzieci. Liczą tylko na siebie.

  Inne — wychodzą za mąż jak najwcześniej, kariera nie jest zbyt ważna dla nich. Rodzina, dzieci są ważniejsze. Nie mają dużo marzeń, żyją nie dla siebie, a dla rodziny.

  Niektóre kobiety mają czas na to wszystko, są szczęśliwe, cieszą się życiem, i rodzina, i kariera czynią ich szczęśliwymi. Takich znam nie dużo.

  Mężczyźni też są różni. Nie znam dużo prawdziwych mężczyzn, oraz kobiet. Niektore kobiety są podobne do mężczyzn, i odwrotnie. Kobiety pracują jako mężczyzni, ich męże nie chcą nic zmieniać. Tak i żyją. Takie życie tworzą wokół siebie.

  Dziwny jest ten świat, jak w piosence się śpiewa.

  vocaroo.com/i/s0JHGzFbeWDb

  • Александра Голик

   Nie mogę sądzić o wszystkich kobietach i mężczyznach współczesności. Moim zdaniem, wszystkie ludzie są różne. Istnieją rożne tendencje. Naprzykład, niektóre kobiety są niezależne, ambitne, chcą osiągnąć sukces w zyciu, zrobić karierę, zanim wyjść za mąż i mieć dzieci. Liczą tylko na siebie.

   Inne — wychodzą za mąż jak najwcześniej, kariera nie jest zbyt ważna dla nich. Rodzina, dzieci są ważniejsze. Nie mają dużo marzeń, żyją nie dla siebie, a dla rodziny.

   Niektóre kobiety mają czas na to wszystko, są szczęśliwe, cieszą się życiem, i rodzina, i kariera czynią ich szczęśliwymi. Takich znam nie dużo.

   Mężczyźni też są różni. Nie znam dużo prawdziwych mężczyzn, oraz kobiet. Niektore kobiety są podobne do mężczyzn, i odwrotnie. Kobiety pracują jako mężczyzni, ich męże nie chcą nic zmieniać. Tak i żyją. Takie życie tworzą wokół siebie.

   Dziwny jest ten świat, jak w piosence się śpiewa.

   • Анастасия

    Proszę sprawdzić zadanie №25) Dziękuję)

 3. Дарья
  • Александра Голик

   Очень плохое качество записи в этот раз, но на сколько я могу судить, произношение без ошибок 😉

 4. Оксана
  • Александра Голик

   Просто чудесно! Единственное замечание — в словосочетании nie są ударение на слове nie.

 5. Marina

  vocaroo.com/i/s0dek43Cfgaa

  Całkowite zgadzam się z bohaterką tego filmu. Ale to jest opinia publiczna. Każda kobieta i każdy mężczyzna, najpierw, muszą być dobrym, uczciwym człowiekiem.

  • Александра Голик

   Очень хорошо! Только в словосочетании nie są ударение на nie. Письменная часть комментария без ошибок. Отлично!

 6. Марина Лисовская

  vocaroo.com/i/s14mEufFusI5

  Współcześni mężczyźni nie musieli polować na mamuty. Oni często pracują «białymi umysłowych»,czyli w biurze. To narzuca pewien ślad na ich zachowanie, takie mężczyźni stają się bardziej kobiecy. Ci, którzy zajęty wysiłkiem fizycznym, często nadużywają alkoholu i dlatego też nie są idealne. Kobiety w takiej życiowej sytuacji zmuszeni brać na siebie wiele męskich funkcji, z których najważniejsza — zabezpieczenie finansowe rodziny. Kobiety nawet jeśli chcą być nadal «słaby» podłogą, nieświadomie stają się silniejsze, kiedy rodzi potomstwo i zmuszeni go wychować i wykarmić.

  По переводу уже вижу, что будут непонятные моменты. Поэтому сразу и по-русски:

  Современные мужчины не вынуждены охотиться на мамонтов. Они часто работают «белыми воротничками»,то есть в офисе. Это накладывает определенный отпечаток на их поведение, такие мужчины становятся более женственными. Те же, кто занят физическим трудом, часто злоупотребляют спиртным и поэтому также не являются идеальными. Женщины при таком жизненном раскладе вынуждены брать на себя множество мужских функций, важнейшая из которых- финансовое обеспечение семьи. Женщины даже если и хотят быть по- прежнему «слабым» полом, невольно становятся сильнее, когда заводят потомство и вынуждены его растить и кормить.

  • Александра Голик

   Отлично! В этот раз чудесное произношение!

   Współcześni mężczyźni nie musieli polować na mamuty. Oni często pracują «białymi kołnierzykami», czyli w biurze. To narzuca pewien ślad na ich zachowanie, takie mężczyźni stają się bardziej kobiecymi. Ci, którzy zajmują się wysiłkiem fizycznym, często nadużywają alkoholu i dlatego też nie są idealne. Kobiety w takiej życiowej sytuacji zmuszeni brać na siebie wiele męskich funkcji, z których najważniejsza — zabezpieczenie finansowe rodziny. Kobiety nawet jeśli chcą być nadal «słabą» płecią, nieświadomie stają się silniejsze, kiedy urodzą potomstwo i zmuszeni go wychować i wykarmić.

 7. Татьяна

  vocaroo.com/i/s1NZiF4d8wRY

  Współczezna kobieta jest dumna i samotna.Współczezny mężczyzna takie same.Nawet wtedy,gdy są one ze sobą.Myślę,że tak.

  • Александра Голик

   W słowie «przyzwoita» akcent na przedostatniej sylabie.

   Współczesna kobieta jest dumna i samotna.Współczesny mężczyzna takie same. Nawet wtedy, gdy są one ze sobą. Myślę, że tak.

 8. Alex

  vocaroo.com/i/s0NqOPbIBWDR

  I już... Mężczyźni, że niemowlę, że stary: wszyscy do biustu ciągną się... Kobiety, lecz tu już po skomplikowany: gotowe i umrzeć z głodowi, a mogą za coś czy za prosto tak... No zrozumieliście...

  Да уж... Мужчины, что младенец, что старик: все до бюста тянутся... Женщины, но тут уже по-сложнее: готовы и умереть с голоду, а могут за что-то или за просто так... Ну вы поняли...

  • Александра Голик

   В слове przyzwoita ударение на предпоследнем слоге.

   No cóż... Mężczyźni, że niemowlę, że stary: wszyscy do piersi się ciągną ... Kobiety, lecz tu już trudniej: gotowe i umrzeć z głodu, a mogą za coś czy za prosto tak... No zrozumieliście...

 9. Sergei

  vocaroo.com/i/s0FGiuU0ThoT

  Wspóczesna kobieta — to kobieta, która ma już więcej praw niż mężczyzna. One mogą rządzić, uprawiać sport i nie zajmować się dziećmi. A mężcziźni już zapamętali, że oni muszą być liderami w rodzine — oni się kłocą jak baby, przetyćą jak krowy, oglądają seriale (piłka nożna też jest seriałem) i piją alkohole. Jednak to nie jest 100% prawda, to jest tendencja.

Оставить комментарий

Вы можете вводить польские буквы с клавиатуры, зажимая клавишу Alt.

Наверх
-->